esemény
Keresztesi Botond: N.S.A. - National Sun Association | Keresztesi Botond | Horizont Galéria

megnyitó | 2017. április 5. 18:00

a kiállítást megnyitja | Fenyvesi Áron

web | https://www.facebook.com/event...

a kiállítás bezárása | 2017. április 28.

cím | Horizont Galéria (H-1066 Budapest, Zichy Jenő u.32.)

Térkép

Megnyitó: 2017. április 5., szerda 18:00 óra
Megnyitja: Fenyvesi Áron, kurátor

A kiállítás látogatható: 2017. május 3-ig.

Keresztesi Botond (1987) második önálló kiállítása N.S.A. – National Sun Association címmel kerül megrendezésre a budapesti Horizont Galériában. A marosvásárhelyi születésű Derkovits-ösztöndíjas Keresztesi kiállítása eddigi ikonikus festészeti programjának organikus folytatása. Keresztesi művészeti praxisa első kiállítása óta megőrizte a művész aláírás-szerű stílusjegyeit, ugyanakkor második kiállítása alkalmával egy komplexebben összefüggő sorozatban artikulálódik programja, amelynek szekvencialitása egy mélyebb és határozottabban összefüggő ikonográfián alapszik.
Keresztesi festészete, miként az már korábbi műveiből is egyértelműen kitűnik erősen figurális alapokon nyugszik, ugyanakkor nem mutat kifejezetten fotórealista jegyeket. Keresztesi festészete leginkább valamiféle grafikai stílusból inspirálódik, plakátok, néhány esetben lemezborítók vizualitásából, vagy a reklámipar által használt ún. „stock fotókból”, amiket abszurd módon sok vizuális humorral kever össze kifejezetten szürrealista elemekkel.
AZ N.S.A. kiállítás ikonográfiájának középpontjában szoláriumok és szobrok állnak, még enigmatikusabban fogalmazva szoláriumozó szobrok. Keresztesi képein lényegében összekeverednek a hétköznapi kispolgári kapitalizmus ikonikus használati tárgyai és a művészettörténet mérföldkövei. Utóbbiak is nagyon sokrétűek, ugyanis Keresztesi vásznain megférnek egymás mellett Magritte és de Chirico metafizikus minimalizmussal átitatott figurális idézetek, vagy egész képstruktúrák, amelyek trecento tájképfestészeti idézetekkel keverednek, vagy éppen Manet képekkel. De a szobor alakok között is számtalan művészettörténeti idézettel találkozhatunk antik szobortorzókon át, Henry Moore, vagy Brancusi alkotásokig.
Keresztesi N.S.A. kiállítása alkalmával is kedvenc festészeti zsánerét alkalmazza és lényegét tekintve tárgy-portrékat hoz létre, amelyek mind egymás-mellé rendelődnek egyfajta mentális kollázsként Keresztesi amúgy homogén festészeti képterében. Keresztesi érdeklődése gyakran horgonyoz le, olyan ikonikus használati tárgyaknál, mint amilyen jelen esetben a szolárium, ami egyrészt funkcionáló használati tárgy, másrészt kockázatos státusz-szimbólum, kulturális jel is, ami nagyon sok funkciónélküli design elemet hordoz magán, gondoljuk itt akár az előszeretettel használt harsány színeken át, az anyagon át, az aerodinamikusnak ható alkotóelemekig.
Keresztesi egy időtlen, pontosabban számos történelmi idősíkot metsző teret hoz létre, ami a keveredéstől már önmagában is abszurd módon és valótlanul hat. A döntően a 80-as és 90-es évek popkultúrája és hétköznapi vizualitása által inspirált vizualitás egyféle ironikus lenyomatát is felfedezhetjük Keresztesi képein. A művész folyamatos kontextus-áthágásokat követ el, flamboyant, laza és szabad motívumhasználatával, ami sokszor juttatja be a művészettörténet elefántcsont-tornyába a céges logókultúrát, reklámok és brandek hipnotikus vizualitását. Ugyanakkor Keresztesi sokszor rendkívül irracionálisan egymáshoz kapcsolt képei rendkívül humorosnak hatnak abszurd képzettársításaiból fakadóan. Képein bár a valóságunk egyértelműen beazonosítható elemei tűnnek fel, mégis a valóságunkba beilleszthetetlen, paradox kontextusban. Bár a Keresztesi képek zavarához egyre inkább hasonlító poszt-igazság jelenünket is felidézi a művész, már a kiállítás címével is, hiszen azzal voltaképpen az amerikai nemzetbiztonság mozaiknevét idézi fel és forgatja ki, ahogyan ikonokat farag mágikusan kis-realista képein a kispolgári bőség fogyasztási cikkeiből is.
Ami tagadhatatlanul új elem Keresztesi festészetében az az airbrush technika látványos festői használata. Keresztesi festészeti nyelve a technikai kalandozásai ellenére továbbra is egyedülálló és párját ritkító a magyar mezőnyben. Nem találunk ugyanis olyan párhuzamos pozíciót, amely Keresztesihez hasonló módon teljesen egyedi úton kívánja meghaladni, mind a magyar fotórealista festészeti hagyományokat, mind az absztrakció időtlen vonásait.

Fenyvesi Áron

Jótanács

Az ikOn archívumában az összes 2000. januárja óta feltöltött esemény megtalálható.
archívum

ISBN K�nyv+Gal�ria