esemény
EGY PILLANAT MEGRAGADÁSA / lengyel–magyar–moldáv kortárs művészeti kiállítás | Pavel BRAILA, Tatiana FIODOROVA, Gruppo Tökmag, Ramin MAZUR, Ghenadie POPESCU, Dominik RITSZEL, SOCIÉTÉ RÉALISTE | LATARKA

kurátor | Bánki Ákos, Lendeczki Kinga

megnyitó | 2017. május 31. 19:00

web | http://polinst.hu/node/11169

a kiállítás bezárása | 2017. junius 22.

cím | Andrássy út 32.

Térkép

EGY PILLANAT MEGRAGADÁSA

lengyel – magyar –moldáv kortárs művészeti kiállítás a LATARKÁBAN

Megnyító május 31-én 19.00 órakor

MŰVÉSZEK:

Pavel BRAILA (MD)

Tatiana FIODOROVA (MD)

Gruppo Tökmag (HU)

Ramin MAZUR (MD)

Ghenadie POPESCU (MD)

Dominik RITSZEL (PL)

SOCIÉTÉ RÉALISTE (FR/HU)

A Moldovában alkotó kortárs művészek munkáit nézve, vagy a kortárs művészetet bemutató intézmények kiállításait szemlélve egy, a jelen kontextus dokumentálására irányuló határozott tendencia tűnik fel. A pillanat megragadásának gesztusa minden esetben túlmutat az itt és most megörökítésén, vagy egy jelenség rögzítésén. A művész megfigyel, felfedez, kutat, megpróbálja meghatározni a tárgyhoz való viszonyát, kijelölni a saját pozícióját, reflektálni azokra az érzésekre, érzetekre, emlékképekre, amelyeket a tárgy megismerése hív elő benne. Az ismerkedés ezen folyamatot próbálja megragadni a dokumentálással, amelyet, mint művészeti gyakorlatot használ fel arra, hogy lefordítsa, értelmezze, formába öntse kutatásának eredményeit és ábrázolja azt a viszonyrendszert, amely közte és a tárgy között létrejött.

A Egy pillanat megragadása című kiállítás különböző művészeti dokumentációkat mutat be, amelyek egyazon tárgyról, Kelet-Európa és Oroszország határmezsgyéjén elhelyezkedő Moldováról készültek. A műveket szemlélve fokozatosan rajzolódnak ki előttünk ennek a különös országnak a körvonalai, alakot öltenek lakói, megelevenedik a hely sajátos hangulata, betekinthetünk jelenébe és közelmúltjába. A munkák egyúttal az alkotók személyes vallomásaiként is olvashatóak, amelyek a mindenkori tárggyal, Moldovával való kapcsolatukról és az országgal kötött hosszabb vagy rövidebb ismeretségükről vallanak.

Kurátorok: Lendeczki Kinga, Bánki Ákos

Megtekinthető június 22-ig

http://polinst.hu/node/11169

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPTURING A MOMENT

Polish – Hungarian – Moldovan contemporary art exhibition in LATARKA

ARTISTS:

Pavel BRAILA (MD)

Tatiana FIODOROVA (MD)

Gruppo Tökmag (HU)

Ramin MAZUR (MD)

Ghenadie POPESCU (MD)

Dominik RITSZEL (PL)

SOCIÉTÉ RÉALISTE (FR/HU)

Opening on May 31th at 7pm

Looking at the works of the Moldova based contemporary artists or observing the exhibitions presented by Moldovan contemporary art institutions we can see a tendency of the documentation of present context. The gesture of documentation goes beyond mere capturing the here and now or recording a phenomenon. The artists observe, discover and investigate the subject. While trying to define their relation to it, they assign their own position and reflect on those feelings, sensations and memories that are triggered by knowing the subject. Using documentation as an artistic practice they make an attempt to grasp the process of getting acquainted with the subject. By documenting it they try to translate, interpret and shape the result of their investigation and to delineate their relations to the subject.

The exhibition entitled Capturing the moment presents different artistic documentations of the same subject: the Republic of Moldova, a country situated on the borderline of Eastern Europe and Russia. Through the works the silhouette of this peculiar country appears, their inhabitants start to take shape, the ambiance of the place surrounds us, and we get an insight into its present and recent past. On the other hand, the works can be regarded as the artists’ personal statements, which talk about their relation and longer or shorter acquaintance to Moldova.

On view till June 22th

http://polinst.hu/en/node/11170

 

Jótanács

Ne elégedjen meg az artKomm levelek olvasásával!
Az ikOn weboldalán kilistázhatja a mai/holnapi/holnaputáni eseményeket!

ISBN K�nyv+Gal�ria