esemény
Az otthontalanság polaritása | Molnár Dóra Eszter | Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ

kurátor | Molnár Dóra Eszter

megnyitó | 2017. április 7. 18:00

a kiállítást megnyitja | Madácsy István

web | http://www.b24galeria.hu

a kiállítás bezárása | 2017. május 20.

cím | b24 Galéria, Debrecen

Térkép


„Az utazás régen arra szolgált, hogy máshol legyünk vagy sehol se legyünk. Ma az egyetlen mód arra, hogy érezzük: vagyunk valahol. Otthon, körülvéve az összes információval, az összes képernyővel, nem vagyok sehol, egyszerre vagyok mindenütt a világon, az egyetemes banalitásban merülök el... Amikor egy idegen városban, egy idegen nyelvben érek földet, az azt jelenti, hogy hirtelen itt találom magam és sehol máshol. A test visszanyeri képzeletét.” (Baudrillard: A rossz transzparenciája)
Bizonyos környezettípusok kitüntetett szerepet kapnak életünkben. Ilyen, az egyént érzelmileg és kognitív szempontból is meghatározó környezet az „otthon”. Molnár Dóra Eszter grafikusművész kiállítása az otthon/otthontalanság általános és aktuális problematikáját járja körül. Az otthon mint fizikai hely, valamint az otthon mint a személy azonosulásának színtere.
A minket megelőző generációk századok során, egészen a közelmúltig egy adott helyen élték le az életüket és sokuk még a lakókörnyezetét sem hagyta el. Nem utaztak sem megélhetési okokból, sem a világ felfedezésének vágyából, tehát közvetlen környezetük volt szinte minden tudásuk és tapasztalatuk forrása. Mindez a tudás csak úgy valósulhatott meg, hogy saját közösségükön kívül más emberekkel, kultúrákkal nem vagy alig érintkeztek. A világ, amiben éltek, jól ismert, átlátható és otthonos volt számukra. Ezzel az átlátható és kiszámítható életformával képesek voltak elmélyülten megismerni saját szociofizikai környezetüket, annak jelenségeit és törvényszerűségeit. 
Az egyének, családok, népcsoportok mozgása, a legújabb kori népvándorlás, a migráció a kontinensen élők mindennapi, az individuum közvetlen, személyes életterében is megtapasztalt élményévé vált. Molnár Dóra Eszter saját élethelyzetének emocionális szűrőjén keresztül mutatja be azokat a változásokat, amik a 21. századi Európa lakóját foglalkoztatják. A mára megnövekedett lakóhelyi, földrajzi mobilitás társadalmi méretű elidegenedést, a helyi, közösségi identitás (place-identity) gyengülését idézte elő, az informális, személyközi kapcsolatokat a gyengébb, formális kapcsolat, az érzelmi kötődésű otthon fogalmát a fizikai hely fogalma váltotta fel.
Létezik-e még az otthon fogalma, a helyhez kötődés? Léteznek-e a nagyvárosokban közösségek? Ezek milyen hatással vannak a lokális, közösségi identitásra? A szociológia és antropológia tudomány ezekre a kérdésekre keresi a választ. És ezekre a kérdésekre reflektál Az otthontalanság polaritása című kiállítás is.
 

Jótanács

Az ikOn oldalain elhelyezett hirdetésekkel (bannerekkel) a kortárs képzőművészeti események nagyobb látogatottsága érdekében végzett munkát támogatja!

az ikOn médiaajánlata

ISBN K�nyv+Gal�ria