esemény

megnyitó | 2017. április 18. 18:00

web | http://www.2b-org.hu

a kiállítás bezárása | 2017. május 19.

cím | 2B Galéria

Térkép

A pészachi széder alapja a Tóra négyszer megismétlődő felszólítása: „És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Egyiptomból” (Mózes II. könyve 13. fejezet). Az ünnepség középpontja és hőse a gyermek. A széder vacsora szertartásába több olyan részt is beleszerkesztettek az évezredek során, amelyek a gyermekeket szólítják meg, ezek egyike A gödölye meséje. (A magyar gödölye, gida szó gyöke rokon az ugyanazt jelentő héber gdi szóval.) Az arameus-héber szövegű ősi történetet a XII. – XV. században német népdalok hatására költötték újra, és a Haggada záró szakaszába illesztették a kodifikátorok. A láncmesében a kecskegidát megeszi a macska, a macskát megeszi a kutya, a kutyát agyonveri a bot, a botot elégeti a tűz, a tüzet eloltja a víz, a vizet megissza a bika, a bikát levágja a mészáros, a mészárost levágja a Halál Angyala, a Halál Angyalát megöli a Teremtő. A többrétegű, parabolaként is értelmezhető történetet most felkért művészeink illusztrálják, akárcsak tette azt egykor El Liszickij, 1919-ben, a vityebszki Művészeti Főiskolán.

Jótanács

Ha egy névre vagy címre kattint az artRoll oldalakon, akkor az ikOn kilistázza, hogy az adott személy vagy esemény hol fordul elő az ikOn oldalain.

ISBN K�nyv+Gal�ria